סלרי שורש

שורש הסלרי אינו מוחזק כנגוע בחרקים ואינו מחויב בבדיקה.

כדי לשלול מקרים חריגים טוב להתבונן בעת החיתוך, ולהסיר מקומות נקובים או רקובים שעלולים להעיד על נגיעות. 

© כל הזכויות שמורות לכושרות