נקטרינה

בגידול חקלאי מסודר הוא כמעט תמיד נקי ואין צורך לבודקו. תמיד כדאי להתבונן בזמן השטיפה, החיתוך והאכילה.

גידולים מגינה פרטית נגועים בדרך כלל. ניתן לראות כעין עקיצות על גבי קליפת פרי, מקומות רכים בפרי ואף תולעים לבנות בתוך הפרי, ויש לאכלם בזהירות גדולה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות