משמש

משמש טרי

בגידול חקלאי מסודר הוא כמעט תמיד נקי ואין צורך לבודקו. תמיד כדאי להתבונן בזמן השטיפה, החיתוך והאכילה.

גידולים מגינה פרטית נגועים בדרך כלל. ניתן לראות כעין עקיצות על גבי קליפת פרי, מקומות רכים בפרי ואף תולעים לבנות בתוך הפרי, ויש לאכלם בזהירות גדולה.

לפני האכילה, יש לחתוך את הפרי לשניים ולבדוק מסביב לגלעין.

 משמש מיובש

לשטוף היטב מבחוץ

לפתוח לאורך ולהסתכל מול מקור אור חזק

© כל הזכויות שמורות לכושרות