מלון

מלון בדרך כלל נקי ואינו טעון בדיקה, מומלץ להתבונן בעת החיתוך והאכילה כדי לוודא שאין בו נגיעות חריגה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות