ליצ'י

ליצ'י מהשווקים שגדל בגידול חקלאי מסודר - בדרך כלל נקי ואין צורך לבודקו מחרקים. כדי לשלול נגיעות חריגה מומלץ להתבונן בעת השטיפה, החיתוך והאכילה ובמידה ונמצא אזור רך או רקוב יש לחתוך ולבדוק את אותו המקום. 

בליצ'י שגדל בגינה ללא ריסוס מסודר - הנגיעות מצויה. מסימני הנגיעות: עקיצות על גבי קליפת פרי, מקומות רכים, או תולעים לבנות בתוך הפרי. פירות אלו יש לאכול בזהירות רבה. לפני האכילה, יש לחתוך את הפרי לשניים ולבדוק שאין חרקים מסביב לגלעין. 

© כל הזכויות שמורות לכושרות