כרובית

פוסקי הדור מציינים שבגלל כמה סיבות שונות אין לאדם רגיל (שאין לו הכשרה מיוחדת בבדיקת ירקות עלים) להשתמש בירקות עלים לא מפוקחים ומכונים בפי כל "ירקות גוש קטיף".

וגם בירקות גוש קטיף יש לבצע בקפידה את הוראות השימוש הכתובים על גבי השקית דהיינו שריה שמי סבון 3 דקות, שטיפת כל עלה אחר כך בזרם חזק של מים. 

יש מספר חברות המשווקות כרובית קפואה תחת השגחה של וועדי כשרות מוכרים ומפורסמים, ואותם ניתן לאכול ללא חשש. 

ניתן לראות את החברות המומלצות בקישור זה למטה 


© כל הזכויות שמורות לכושרות