כרוב

ככל ירק עלים, עלי הכרוב נגועים במיני חרקים שונים, חלקם אינם יורדים בשטיפה, ונדרשת בקיאות כדי לזהותם ולהסירם. בבדיקות שביצענו נמצא כי כמעט בכל ראש כרוב שאינו מפוקח ישנם כ20-90 חרקים, רבים מהם נותרים גם לאחר שטיפה טובה (אפשר לצפות בתוצאות לדוגמא בקישור זה). משום כך הכריעו פוסקי הדור שעל מי שאינו מומחה בכך להשתמש אך ורק בירקות מפוקחים המכונים בפי כל 'גוש קטיף'. להרחבה בענין זה ראו ערך 'ירקות עלים'.

כאשר עושים שימוש בירק מפוקח - יש להדגיש כמה נקודות:

א. יש לשים לב היטב לכיתוב שעל גבי האריזה, ישנן אריזות מגידול רגיל שמשווקות כאילו הן מגידול מפוקח, מונחות בחנות ליד הירק המפוקח, לעיתים רשום עליהם 'נבדק', עם סמל של מיקרוסקופ וכדומה, ולעיתים ישנה אפילו חותמת כשרות אלא שתחת החותמת מצוין בכתב קטן שהכשרות מפקחת על נושא התרומות והמעשרות בלבד. אין לרכוש אלא ירק שעליו מפורש שהוא מגידול מיוחד מפוקח מחרקים. 

ב. ירקות עלים מפוקחים מאושרים לשיווק כאשר עליהם מספר מועט של חרקים שעתידים לרדת בשטיפה. משום כך חובה לבצע בקפידה את הוראות השטיפה הכתובות על גבי האריזה.  דהיינו הפרדת בעלים, שריה במי סבון למשך כ-3 דקות, ושטיפת כל עלה בזרם חזק של מים. (אפשר לקצוץ את הכרוב, ורק אחר כך להשרותו ולשטוף אותו במסננת בכמות קטנה בכל פעם). זו אינה המלצה אלא חובה גמורה, שהנמנע מלבצעה עלול לאכול חרקים בסבירות גבוהה.

כרוב מהחברות המומלצות מספיק להסיר את שתי שכבות העלים החיצוניות, שטיפתם ושטיפת ראש הכרוב, כך: תחת זרם חזק של מים תוך שיפשוף ביד.

ישנן חברות שמוכרות כרוב כשעליו מסומן 'שטוף ומוכן לאכילה', בחברות המומלצות על ידינו אפשר להסתמך על כך ולא לבצע נקיון נוסף. ירק מחברות אחרות אנו ממליצים להשרות במי סבון ולשטוף פעם אחת לפני השימוש.

ג. לצערנו חלק מן החברות המשווקות כמפוקחות אינן עומדות בתקני הרבנות הראשית לישראל, והוראות השטיפה שעל האריזה אינן מספיקות כדי להבטיח את נקיון הירק. אפשר להתרשם מתוצאות בדיקות הירק בחברות שונות שנאלצנו שלא להמליץ עליהן בקישור זה.  תוכלו לצפות ברשימת החברות שנמצאו נקיות, ובהוראות השטיפה לחברות המפוקחות שאינן ברשימה בקישור זה.

 הערה:


על גבי הכרוב מצויות נקודות שחורות, אלו נקודות שמופיעות עליו באופן טבעי בעקבות מעברי טמפרטורה והן אינן מעידות על נגיעות חרקים חריגה.

 

 תמונות וסרטונים להמחשה© כל הזכויות שמורות לכושרות