חרוב

גידולו של החרוב אינו מלווה בדרך כלל בריסוסים מסודרים או אמצעי מנע אחרים, משום כך יש בו אחוזים גבוהים של נגיעות. 

כדי להשתמש בחרוב יש לשטוף אותו היטב תחילה, להתבונן שאין בו חורים, ולתת בו מכות קלות כדי לראות האם נושרים ממנו פירורים. 

גם אם לא מצאנו חורים בחלקו החיצוני של החרוב, רצוי לוודא שלא נכנסו אליו תולעים בשלבי גדילתו הראשונים. לשם כך רצוי שלא לאכול את החרוב בשלמותו, אלא לשבור אותו לחתיכות קטנות (2-3 ס"מ) ולהתבונן בתוכו.  

© כל הזכויות שמורות לכושרות