חמוציות מיובשות

חמוציות מיובשות נגועות רק לעיתים נדירות, ולכן מותר להשתמש בהן ללא בדיקה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות