חמוציות

חמוציות מיובשות - נגועות רק לעיתים נדירות, ולכן מותר להשתמש בהם בלא בדיקה.

חמוציות טריות - מהשווקים בגידול מסחרי בדרך כלל נקי ואין חובה לבדוק. עם כל זה כאשר יש מקומות רכים או סימני חדירה יש לחצות את הפרי ולבדוק בפנים.

כאשר גדלו בגידול ביתי ללא ריסוסים מסודרים - ישנם אחוזים גבוהים של נגיעות ברימות של זבוב הפירות, העוקץ את הפרי ומטיל את ביציו בתוכו. את מקום עקיצת הזבוב קשה מאוד לזהות על קליפת הפרי, ומשום כך לפני האכילה יש לחתוך כל פרי לשנים, ולבדוק היטב שאין בו רימות לבנות. חלקים רכים בפרי עלולים להוות סימן לנגיעות, ובהם יש לנהוג ביתר זהירות ותשומת לב.

© כל הזכויות שמורות לכושרות