חילבה

נגיעות וחרקים:

גרגירים – טעונים בדיקה לפני הטחינה. צורת הברירה: משטחים על גבי מגש את הגרגרים ומתבוננים בין הגרגרים שאין נגיעות.

אבקה – אם היא טרייה אין צורך בבדיקה. אם היא לא טרייה ראוי לבדוק שאין רימות. כמו כן, בתהליך ההשריה, לבדוק שאין חרקים צפים

© כל הזכויות שמורות לכושרות