גודגדן

בגידול חקלאי מסודר הוא כמעט תמיד נקי ואין צורך לבודקו. תמיד כדאי להתבונן בזמן האכילה.

גידולים מגינה פרטית נגועים בדרך כלל אמנם כמעט ואי אפשר לראות את מקום עקיצת הזבוב על גבי קליפת פרי. המקומות הרכים בפרי עלולים להיות נגועים תולעים לבנות בתוך הפרי, ויש לאכלם בזהירות גדולה.

לפני האכילה, יש לחתוך את הפרי לשניים ולבדוק מסביב לגלעין.

© כל הזכויות שמורות לכושרות