גודגדן

גודגדנים מהשווקים שגדלו בגידול חקלאי מסודר - בדרך כלל נקיים ואין צורך לבודקם מחרקים. כדי לשלול נגיעות חריגה מומלץ להתבונן בעת השטיפה, החיתוך והאכילה ובמידה ונמצא אזור רך או רקוב יש לחתוך ולבדוק את אותו המקום.

בגודגדנים שגדלו בגינה ללא ריסוס מסודר - מצויה נגיעות ברימות של זבוב הפירות העוקץ את הפרי ומטיל את ביציו בתוכו. את מקום עקיצת הזבוב קשה מאוד לזהות על קליפת פרי, ומשום כך לפני האכילה יש לחתוך כל פרי לשנים, להוציא את הגרעין ולבדוק שאין בו רימות לבנות. חלקים רכים בפרי עלולים להוות סימן לנגיעות, ובהם יש לנהוג ביתר זהירות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות