אננס

לעיתים יש נגיעות של כנימות על הקליפה החיצונית ולכן צריך זהירות בזמן הקילוף, שלא יעברו כנימות שקליפת הפרי לפרי המקולף.

החלק הפנימי של האננס הינו נקי ואין צורך בבדיקה, אולם תמיד כדאי להתבונן בזמן החיתוך ובעת האכילה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות