מידע והלכה » חרקים במזון » הדרכה לבדיקת חרקים בקטניות, פירות וירקות » רסק עגבניות לסוגיו השונים (רוטב עגבניות, עגבניות מרוסקות וכו')

רסק עגבניות לסוגיו השונים (רוטב עגבניות, עגבניות מרוסקות וכו')

בבדיקות שנערכו במעבדת כושרות נמצאו חרקים ברסק עגבניות, החרקים נמצאו בחברות רבות וגם בחברות שעליהן פיקוח כשרות אמין. נותני הכשרות מעודכנים בנושא וחלקם כבר החלו לפעול לשם תיקון המצב בעתיד.

החברות היחידות שתוצרתן נבדקה ונמצאה נקיה מחרקים הן:

  1. חברת טעם הטבע (שטראוס)
  2. חברת Mutti שכלל מוצרי העגבניות שלה נמצאו נקיים מחרקים (ללא תוספות בזיליקום וכדו').
  3. שמחים לבשר על חברה חדשה במומלצים - יצרן זנלכל. מותגים שונים - פרי מבורך,יכין ועוד - לפירוט לעיין במומלצים

אנו ממליצים להשתמש דווקא בחברות הללו.

מבחינה הלכתית יש ספק כיצד להגדיר את המצב הנתון, לכן יש צדדים להתיר שימוש ברסק עגבניות מחברות אחרות, והמיקל יש לו על מה לסמוך.

לניתוח הלכתי ביחס לצדדים לאסור ולהתיר.

לעיון בתוצאות המלאות.

 

שו"ת יישומי בנושא רסק העגבניות


איך יש חרקים ברסק עגבניות, הרי עגבניות אינן ירק נגוע?
מציאותם של חרקים אלו נובעת ככל הנראה מטיב העגבניות הירוד המשמשות ליצירת הרסק, וכן מחמת אי ביצוע נקיון מספק קודם לכן.

 

האם אפשר להשתמש ברסק עגבניות מתאריך שלפני פרסום הידיעה?
הבדיקות שנערכו חשפו תקלה מערכתית שלא קיבלה מענה מספק לאורך זמן. לא מדובר בשינוי שהתרחש לאחרונה ולכן אין כל משמעות לתאריך הייצור או תאריך הקניה לענין זה.

 

מה עם קטשופ? ועגבניות מרוסקות?
בבדיקות של קטשופ עד כה לא נמצאו חרקים (בשל טחינה דקה יותר). בבדיקות של מוצרי עגבניות נוספים נמצא שגם הם נגועים, אם כי לא בהכרח באותה מידה. אנו ממשיכים לבדוק ולעקוב, ובמידה הצורך נפרסם עדכונים.

 

האם אין מקום להקל לאחר בישול?
העגבניות המשמשות לרסק עוברות בישול יסודי, ולמרות זאת בבדיקת הרסק נמצאו חרקים שלמים. ליתר ביטחון לקחנו מספר חרקים מתוך הרסק ובישלנו אותם שנית – כצפוי, כולם נותרו שלמים.

 

האם אפשר לסנן את רסק העגבניות?
סינון הרסק מחייב את דילולו במים. לצורך מאכלים מתאימים, ניתן לדלל את רסק העגבניות במים ולהעבירו במסננת דקה (כגון: נפת קמח). אין להניח את הנפה תחת זרם מים שעלול לסייע לחרקים לעבור דרך נקבי הנפה.

 

האם כל מוצר שמעורב בו רסק עגבניות אסור?
תבשיל שיש בו רק כמות קטנה של רסק עגבניות (עד 200 גרם), החשש שמעורבים בו חרקים נמוך ולכן יש מקום להקל ולהתיר את אכילתו (לדוגמה: רטבים שברכיביהם מופיע גם רסק עגבניות). אם מעורבת בו כמות גדולה דינו כרסק עגבניות שיש להמנע ממנו.

 

מה עושים עם מאכלים במקפיא שמעורב בהם רסק עגבניות?
אם מדובר במאכל מועט, ראוי להשליכו. אך אם מדובר בכמות ניכרת ויש הפסד מרובה בהשלכתו, למיקל יש על מה לסמוך.

 

מה עושים כשמתארחים?
מתארחים (בבית הוריהם, חבריהם, או מוזמנים לאירוע), ימנעו ככל הניתן ממאכלים שמעורב בהם רסק עגבניות בשיעור ניכר. כאשר ההימנעות עלולה לגרום לפגיעה במארח - האכילה מותרת.

 

אז מה כל הכשרויות המומלצות עושות במסעדות שלהן?
הכשרויות המומלצות אינן כפופות לכושרות, אנו ממליצים עליהן בעקבות היכרות מעמיקה, מטבע הדברים ישנן נקודות מחלוקת שאותן אנו משתדלים לשקף לציבור. הממצאים ברסק העגבניות הועברו למערכות הכשרות והן ינהגו כהבנתן.

ככלל, מבחינה הלכתית קל יותר להתיר לעסקים להשתמש ברסק עגבניות רגיל, בשל העלויות הגבוהות הכרוכות במעבר לשימוש בחברה נקיה.

 

אז אי אפשר לאכול במסעדה? ומה עושים בחתונה?
ישנן מנות רבות שאינן מכילות רסק עגבניות, וניתן להזמין אותן (כאמור, אין חובה לחשוש לכמות זעירה המעורבת במנה). אם הימנעות ממנה מסוימת המכילה רסק עגבניות עלולה לגרום לאי נעימות מהמארחים – יש להתיר את אכילתה.
ככלל, מבחינה הלכתית קל יותר להתיר לעסקים להשתמש ברסק עגבניות רגיל, בשל העלויות הגבוהות הכרוכות במעבר לשימוש בחברה נקיה.

 

ומה עם פיצה?
לצורך הכנת פיצה משתמשים ברוטב מיוחד לפיצה. בבדיקות שערכנו לא הצלחנו להגיע להכרעה חד משמעית לגבי החרקים המצויים בו. אנו נמשיך לעקוב ונפרסם בהקדם.
עד לתוצאות הבדיקה המעמיקה אנו מותירים את הפיצות במומלצים, להרחבה ראו בקישור זה.

 

תמונות להמחשה

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות