חובזה

עלי החוביזה נגועים ואין להשתמש בהם, בפרי ניתן להשתמש לאחר פתיחת עטיפות העלים, הפרדתו לפלחים ושטיפה יסודית כולל הכיפה

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות