פעילות » סדנאות » קראו מה כתבו על הסדנאות שלנו

קראו מה כתבו על הסדנאות שלנו


לרב מרדכי וולנוב 
ול"כושרות"
שלום רב.
ברצוני להודות לכם על ההרצאה החשובה בנושא - כשרות ארבעת המינים, שהעברתם ברמלה.
יש בה תוכן רב וגם אופן הצגת הדברים במצגת מחיה את הלימוד.  
ההרצאה התאימה גם לאברכים ברמה גבוהה וגם ל"עמך ישראל",
והיא הכינה את כולם היטב לקניית ארבעת המינים.
תגדילו תורה,
אוריה שחור,
הגרעין התורני עמיחי
רמלה


לכבוד "כושרות"

 שלו' רב לאוהבי תורתך!

 הנני מבקש לציין בסיפוק רב את התרשמותנו בסיור הלימודי בכשרות, שנערך על ידכם, שהתקיים ביום חמישי, ד' מנ"א, תש"ע בהשתתפות ר"מים ואברכים מישיבת ההסדר קרני שומרון.

הסיור המודרך כלל ביקור במשחטת עופות, ביקור בחממות "חסלט" ובמפעל והסתיים בביקור באולם "ויטראז'" בנס ציונה.  את הסיור ליווה בטוב טעם הרב מרדכי וולנוב ואליסף.

קבלנו תמונת מצב  במשחטה על קצב שחיטה אופטימלי, יעילות באופן בדיקת הריאה וצומת הגידין, רמת מליחה והכשרה סבירה. היו לנו, כמו כן, מדדים משנים קודמות להשוואה עם משחטות אחרות, שבהן בקרנו קודם לכן.  גם כן, בחלקם - בליווי "כושרות".הביקור בחממות "חסלט" היה חשוב מאד ואף העלה את רמת המודעות לזהירות בנגיעות של חרקים בירקות עלים.והמכה בפטיש אף הוא היה מעולה.  נפגשנו פנים אל פנים עם רמת השגחה ודרישות גבוהות.  קבלנו שיעור בעבודה מעשית של משגיח רציני העושה מלאכתו נאמנה.  וב"ה, אף קוצר את פרי עמלו בהצלחה.

תחזקנה ידיכם והמשיכו במפעלכם החשוב להביא לידיעת הציבור את המודעות ואת תשומת הלב כלפי מה שנכנס אל תוך פיו.

יהי רצון, שלא תבוא תקלה, ח"ו, על ידכם.

חזקו ואמצו בברה"ת,

הרב יצחק הלוי

הרב המקומי

קרני שומרון.  יום שנכפל בו "כי-טוב", לסדר: "כי בו בחר ה"א...")   "שפטים")

א' דר"ח הרחמים והסליחות.  שנת "בזכות רחל אמנו" (תש"ע)

© כל הזכויות שמורות לכושרות