עשב חיטה

עשב חיטה מסחרי גדל לעיתים בחממות ואף בשטח פתוח, בבדיקות שערכנו נמצאו בחלק מהאריזות עשרות רבות של חרקים שנותרו גם לאחר כמה שטיפות במים, ולפיכך קשה להתיר את השימוש בו כפי שהוא. מותר לסחוט את העשב ולסנן את המיץ היוצא ממנו במסננת צפופה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות