פול (שימורים)

הפולים שבקופסת השימורים נגועים מאוד, מחמת היותם מעורבים ברוטב ישנו קושי גדול לבצע בהם בדיקה יעילה, ומשום כך יש להימנע מלצרוך אותם.

© כל הזכויות שמורות לכושרות