דומדמניות קפואות

פירות אלו נגועים מאד, בין בחרקים חיצוניים ובין בתולעים המצויים בבשר הפרי, הסרתם מהם קשה מאוד, ובבדיקות שלנו נותרו חרקים ותולעים גם לאחר מספר שריות ושטיפות. לפיכך יש להמנע מאכילתם.

© כל הזכויות שמורות לכושרות