גולדן ברי (שלפח) טרי

 מין זה מוחזק כנקי מתולעים ואין צורך לבודקו. מומלץ להתבונן בעת החיתוך והאכילה כדי לוודא שהוא אינו מתולע באופן חריג.

© כל הזכויות שמורות לכושרות