אניס (כוכב)

את כוכבי האניס מאחסנים לאחר הקטיף מאחסנים זמן רב, ובזמן זה עלולים להתרבות בהם חרקי מחסן שונים.

השימוש בגרגרים - הזרעים לעיתים נגועים ולכן יש להוציא אותם מן הכוכב ולבדוק אותם. 

השימוש בכוכב שלם - יש לבדוק את הכוכב היטב,האם יש בו סימני כרסום, קורים, אבקה,וכדו'.

מכיון שממילא הכוכב ניתן במאכל רק על מנת לתת בו טעם ולאחר הבישול מוצאים אותו ממנו, הטוב ביותר להכניס אותו למאכל כשהוא עטוף בבד או בתוך שקיק תה חד פעמי.

© כל הזכויות שמורות לכושרות