אדממה (תרמילים)

לפני הבישול יש לשטוף את התרמילים בזרם מים, ולהתבונן שהם שלמים.

תרמיל שנמצא בו נקב או שינוי צבע יש לפתוח אותו לאורכו ולבדוק את תכולתו.

© כל הזכויות שמורות לכושרות