אדממה (גרגרים קפואים)

בדרך כלל נקיים ואין חובה לבדקם

© כל הזכויות שמורות לכושרות