מידע והלכה » שבת » מלאכת בורר

מלאכת בורר

 

מלאכת בורר

 

תערובות בהם שייך בורר:

תערובת של פסולת ואוכל.

תערובת של שני מיני אוכלין- המין שאינו רוצה מוגדר כפסולת.

תערובת שלא שייך בה ברירה

תערובת של מין אחד

הגדרה: כל דבר ששונה בשמו או בטעמו נחשב לשני מינים.

דוגמאות לשני מינים

עוגות שונות, סוגי דגים שונים, בשר צלי ובשר מבושל, חלקים שונים של עוף מחלוקת הפוסקים, בשר שרוף עם בשר שאינו שרוף.

דוגמאות למין אחד

חתיכות דגים שונות בגודלן, פירות רכים וקשים, חלקי בשר שיש בהם מבושלים יותר ויש מבושלים פחות.

אופן הברירה האסור

  1. בורר בכלי.    2. בורר להניח.      3.בורר פסולת מאוכל.

אופן הברירה המותר

  1. בורר ביד ולא בכלי.     2.בורר לאלתר.        3.בורר אוכל מפסולת.

הגדרת לאלתר - מתי מותר לברור סמוך לסעודה?

הכנת מאכלים:

לאכילה רגילה: יברור סמוך לאכילה.

אם צריך לשים במקרר או לחימום וכדומה: יכול לברור סמוך לנתינה במקרר או על הפלטה (אף שהאכילה תהיה רחוקה בהרבה), כי זהו השימוש הקרוב של הברירה.

הכנת סעודה:

יברור באופן שיסיים את ההכנות בטווח שבו רגילים לסיים את ההכנות לסעודה (כלומר, סמוך לסעודה, אך מותר לקחת "זמן סיכון" סביר). כשיש כמה סידורים לארוחה, לכתחילה ישאיר את פעולות הברירה לסוף (כמו קילוף ביצים, או מיון סכו"ם), אולם כשיש צורך יכול להקדימן, כי כל הפעולות הן כמקשה אחת.

 

הגדרת כלי

כלים המיועדים לברירה, כגון נפה וכברה - אסור מהתורה.

כלים שהשימוש בהם דומה לפעולת הברירה- אסור מדרבנן, לדוגמא קנון ותמחוי.

כלים שהשימוש בהם לא דומה לברירה - נחשבים כיד ומותר, לדוגמא מזלג וכף בד"כ נחשבים כיד.

 

מתי מזלג, כף וכדו' נידונים ככלי ברירה ומתי נידונים כיד?

אם הכלי מסייע לברירה הוא נחשב ככלי, כשהכלי לא מסייע לברירה, ומטרת השימוש בכלי היא כדי שלא יזהם את ידיו (או נימוסין) או בגלל שהתבשיל חם, אין בכך איסור ברירה.

הגדרת פסולת מאוכל

תערובת של פסולת ואוכל, כגון גרעינים וקליפות - אסור להוציא את הקליפות.

תערובת של פסולת ופסולת - אין שייך דין בורר ומותר לקחת איזה מהם שירצה,

לדוגמא: מותר לשפוך מאכלים עם נוזל לכיור שיש בו מסננת.

תערובת של שני מיני אוכלין:

לרוב השיטות האוכל שאינו רוצה מוגדר כפסולת ואסור להוציאו.

יש פוסקים ספרדים המתירים לברור גם את המין שאינו רוצה, כיון שהוא לא מוגדר כפסולת גמור.

כאשר מוציא מעט אוכל עם הפסולת: לרוב השיטות אין כאן בורר ומותר.

דוגמאות מעשיות:

1. זבוב שנפל למרק, מותר להוציא את הזבוב עם מעט מרק.

2. אפונה וגזר מעורבים ורוצה את הגזר, מותר להוציא את האפונה עם מעט גזר.

 

הסרת הקליפה מהפירות

יש אומרים שאינם מוגדרים תערובת , יש מחמירים להגדירם כתערובת

להלכה: לרוב הפוסקים מוגדר כתערובת, אולם מותר להסיר את הקליפה כיון שזו דרך אכילה ולא דרך ברירה ובלבד שיאכל את הפרי לאלתר ולא יניח אותו.

פירות שקליפתם אינה נאכלת

נחשב כשני מינים ומותר להסיר הקליפה ולאכול את הפרי לאלתר.

פירות שקליפתם נאכלת

יש פוסקים האומרים שנחשב כמין אחד ומותר להסיר הקליפה אפילו שלא לאכול לאלתר.

השימוש במקלף פעמים אסור ופעמים מותר. בפירות שקליפתן נאכלת, מותר להשתמש במקלף

בפירות שקליפתן אינה נאכלת , אסור להשתמש במקלף

 

תערובת שכבות

כאשר מין אחד מונח על חבירו ולא מעורב בו - אין דבר זה נחשב לתערובת ומותר לסלק המין העליון, על מנת להגיע למין שתחתיו .

אם מונחים בארגז שכבה של תפוחים ועליה יש שכבה של תפוזים, מותר להסיר את התפוזים, על מנת להגיע לתפוחים.

 

ברירה בלח

יש אומרים שאין ברירה בלח ויש אומרים שיש ברירה בלח.

נפקא מינה

1. זבוב שנפל לכוס תה.    2. הוצאת הנוזל מקופסאות שימורים.         3 . הוצאת ירקות מהמרק.

משקה או מאכל שרוב בני אדם אוכלים אותו כמו שהוא לא שייך בו בורר ומותר להעבירו במסננת וכדו'

דוגמאות:

  1. מותר להשתמש בברז שמותקנת בו מסננת.
  2. מותר לשרות פירות במים או בחומר ניקוי, כדי להסיר מהם את הריסוס.

© כל הזכויות שמורות לכושרות