מידע והלכה » שבת » אמירה לגוי

אמירה לגוי

 

שני איסורים

  • 1. איסור אמירה- חכמים אסרו לומר לנכרי לעשות מלאכה בשביל ישראל בשבת. האיסור הוא בין במלאכות האסורות מהתורה ובין בדברים האסורים מדרבנן.
  • 2. איסור הנאה ממלאכת גוי - חכמים אסרו להנות ממלאכה שעשה הגוי בשביל ישראל.

האם רמיזה לגוי מותרת?

  • רמיזה בדרך ציווי אסורה.
  • רמיזה שלא בדרך ציווי מותרת.

הערה חשובה:הרמיזה פותרת את בעיית האמירה, אבל אינה פותרת את בעיית ההנאה ממלאכת גוי.

 

מתי תועיל הרמיזה כדי שאוכל גם להנות ממלאכת הגוי?

ההנאה האסורה ממלאכת גוי היא הנאה שללא מלאכת הגוי אי אפשר היה לממשה כלל, אבל אם היה אפשר לממשה בדוחק מותר להנות ממלאכת הגוי.

דוגמאות

חדר שהיה בו נר אחד דולק והיה אפשר לקרוא לאורו, מותר לרמוז לגוי להדליק נר נוסף כדי לראות יותר טוב

חדר שיש בו אור ואנשי החדר רוצים ללכת לישון, מותר לרמוז לגוי לכבות את האור.

 

אמירה מפורשת לגוי באיסורי דרבנן מותרת במקרים הבאים:

במקום שיש מקצת חולי, לדוגמא: אדם שרגלו כואבת לו , מותר לומר לגוי לעשות לו עיסוי

במקום הפסד גדול

לצורך מצוה

דוגמא: מותר לומר לגוי להביא יין מכרמלית לרה"י כדי לעשות קידוש

 

אמירה לגוי מפורשת באיסורי תורה מותרת במקרים הבאים:

  • לצורך חולה שאין בו סכנה.

דוגמא: מותר לומר לגוי להדליק את האש, כדי לחמם אוכל לחולה שאין בו סכנה.

  • אמירה בבין השמשות

דוגמא: מותר לומר לגוי להדליק נר בבין השמשות.

 

מותר לומר לגוי לחלוב פרה בשבת משום צער בעלי חיים.

מותר לומר לגוי לחמם את הבית ביום חורף קר.

הטעם:הכל חולים אצל הקור אפילו גדולים, והותרה אמירה לגוי באיסורי תורה לצורך חולה שאין בו סכנה.

הערה: קטן תמיד נחשב לחולה שאין בו סכנה.

 

אמירה לגוי באיסורי תורה לצורך מצוה

שו"ע - אסור.

רמ"א- במקום צורך גדול אפשר להקל.

משנ"ב - רבים מהפוסקים החמירו אף במקום צורך גדול.

למעשה אין להקל אלא לפי הוראת חכם.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות