מורינגה (אבקה)

מוצר זה בדרך כלל אינו נגוע בחרקים, ואינו טעון בדיקה. 

אחסון בתנאים שאינם נאותים עלול לגרום לנגיעות: אין לאחסן בשקית פתוחה, או במקום חם וחשוף לשמש, אלא בשקית או בצנצנת סגורה היטב המונחת במקום קריר ומאוורר או במקרר.

© כל הזכויות שמורות לכושרות