פרחים לאכילה

פרחים נגועים בחרקים רבים בעלים ובגבעולים. החרקים שבהם דומים לאלו המצויים בירקות עלים ומחייבים מומחיות כדי לבודקם. כיום אין גידול של פרחי אכילה ללא חרקים ומי שאינו בקי בבדיקתם צריך להמנע מלהשתמש בהם.

© כל הזכויות שמורות לכושרות