מידע והלכה » חרקים במזון » הדרכה לבדיקת חרקים בקטניות, פירות וירקות » פלפל סודני/שאטה מיובש גרוס/כתוש/טחון

פלפל סודני/שאטה מיובש גרוס/כתוש/טחון

בפלפל עלולים להמצא חרקי מחסן שונים: תולעים או חרקים קטנים בצבע חום כגודל גרגיר שומשום. כדי להמנע מנגיעות יש להקפיד לרכוש סחורה טריה שיוצרה לאחרונה. 

לשימוש בכמות קטנה - יש להעביר את האבקה על כף היד ולהתבונן האם אין בה חרקים, לאחר מכן אפשר להשתמש בה. 

לכמות גדולה - לפני השימוש יש לפזר את התבלין בעזרת מסננת על גבי משטח, ולהתבונן על התפזורת ועל מה שנותר ברשת. אם נותרו התגבשויות של התבלין יש למעוך אותם בעדינות (לרוב ימצאו בתוכם חרקים). אם נמצאו חרקים בתפזורת או ברשת - ישנו קושי גדול להסיר אותם, ומומלץ שלא להשתמש בתכולת השקית.

 הערה:


את הסינון והברירה מומלץ לבצע על משטח בצבע כתום או תכלת, עליהם גוון החרקים בולט יותר.

© כל הזכויות שמורות לכושרות