פטריות מיובשות

הנגיעות בפטריות מיובשות רבה מאוד, ואף לאחר שטיפה נמצאו חרקים רבים. עקב כך יש להשתמש אך ורק בפטריות בכשרויות טובות שניתן לסמוך על כך שהן נקיות מחרקים.

 

 הערות:


יש המתירים את השימוש בפטריות מיובשות לאחר שעברה שנה מתאריך הייצור, להרחבה ראו כאן

אפשר לצפות בכשרויות המומלצות על ידינו בקישור זה 

© כל הזכויות שמורות לכושרות