פטריות מיובשות

הנגיעות בפטריות מיובשות רבה מאוד, ואף לאחר שטיפה נמצאו חרקים רבים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות