לדר (משמש)

הפרי עצמו אינו נגוע בחרקים, אולם מאחר שהוא  מאד מתוק ודביק, הוא מהווה משיכה לחרקים וזבובים שונים שעלולים להדבק אליו. משום כך ראוי להתבונן בו ולוודא שלא דבוקים בו חרקים חיצוניים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות