במיה קפואה

במיה שמקורה ממצרים נחשבת לנקיה ואינה זקוקה לבדיקה. כשמקורה מארצות אחרות היא נחשבת לנגועה יותר, ויש לפתוח את התרמילים ולהתבונן בתוכם לפני השימוש.

© כל הזכויות שמורות לכושרות