במיה קפואה

במיה שמקורה ממצרים נחשבת לנקיה ואינה זקוקה לבדיקה. כשמקורה מארצות אחרות היא נחשבת לנגועה יותר, יש לבצע בדיקה ויזואלית בהסתכלות חיצונית על תרמילי הבמיה, תרמילים ממוסמסים, רכים, שיש בהם חורים יש לפתוח ולבדוק בדיקה פנימית

© כל הזכויות שמורות לכושרות