עירית

ככל ירק עלים, עלי העירית נגועים במיני חרקים שונים, חלקם אינם יורדים בשטיפה, וכדי לבודקם נדרשת בקיאות לזהותם ולהסירם. משום כך הכריעו פוסקי הדור שעל מי שאינו מומחה בכך להשתמש אך ורק בירקות מפוקחים המכונים בפי כל 'גוש קטיף'. להרחבה בענין זה ראו ערך 'ירקות עלים'.

ירק מפוקחכאשר עושים שימוש בירק מפוקח - יש להדגיש כמה נקודות:

א. יש לשים לב היטב לכיתוב שעל גבי האריזה, ישנן אריזות מגידול רגיל שמשווקות כאילו הן מגידול מפוקח, מונחות בחנות ליד הירק המפוקח, לעיתים רשום עליהם 'נבדק', עם סמל של מיקרוסקופ וכדומה, ולעיתים ישנה אפילו חותמת כשרות אלא שתחת החותמת מצוין בכתב קטן שהכשרות מפקחת על נושא התרומות והמעשרות בלבד. אין לרכוש אלא ירק שעליו מפורש שהוא מגידול מיוחד מפוקח מחרקים. 

ב. עלי העירית שונים משאר ירקות העלים מחמת המבנה הצינורי שלהם, המורכבות מתאפיינת בכך שבכל שטיפה שתהיה, המים לא שוטפים את תוך העלים. אם יש חרקים בתוך העלים האוכלם גם לאחר כמה שטיפות חיצוניות הינו נכשל באכילת חרקים.

ג. לכן הרבנות הראשית לישראל דורשת נקיות מוחלטת בעירית. לצערנו חלק מן החברות המשווקות כמפוקחות מחרקים אינן עומדות בתקני הרבנות הראשית לישראל, ומשוקות עירית שאינו נקי לחלוטין. מיותר לציין שהוראות השטיפה שעל האריזה אינן מספיקות כדי להבטיח את נקיון הירק.

ד. המלצתנו לרכוש אך ורק עירית מרשימת המומלצים על ידינו. במידה ויש לנו עירית מפוקח מחרקים שאינו מרשימת המומלצים, ניתן להשתמש בו רק לאחר פתיחת צינורות העירית לשנים, השריה במי סבון ושטיפה טובה משני הצדדים. את התהליך מספיק לעשות פעם אחת.

ה. נקיון זה לא מועיל לעירית שגדל ללא פיקוח הלכתי בנושא חרקים.

ירק ללא פיקוח מחרקים (מהגינה, העציץ, או גידול שאינו מפוקח)ניתן לעשות שימוש בירק עלים שכזה רק כאשר הוא נבדק על ידי מי שיש לו היכרות עם תחום החרקים ויודע לזהות אותם, או לחלופין כאשר מסננים אותו ומשתמשים בטעמו בלבד, באחת מן האפשרויות הבאות:

  1. עטיפת העלים בבד צפוף וסגור הרמטית, והכנסתם למים או לתבשיל.
  2. שימוש בתיונים חד פעמיים בצפיפות מספקת שהחרקים לא עוברים דרכה (כ-120 מ"ש).
  3. סינון המים במסננת צפופה לאחר השימוש בעלים.

(את שני העזרים האחרונים אפשר לרכוש בחנות המקוונת שבאתר כושרות)

לטחינה - לדעת רבים גם לצורך טחינת הירק ישנה חובה להשתמש בירק מפוקח מחרקים, מפני ש'אסור לבטל איסור לכתחילה', ומשום שפעמים רבות הטחינה אינה דקה מספיק והחרקים עלולים להשאר שלימים גם לאחריה.

הנוהגים כמקילים להשתמש לצורך זה בעלים שאינם מפוקחים מחרקים – יפתחו את צינורות העירית לשנים, ישרו את העלים במי סבון 3 דקות, ישטפו אותם באופן יסודי תחת זרם מים משני צידי העלים, ויחזרו על הפעולות הללו 3 פעמים. לאחר מכן יטחנו את העלים בטחינה דקה ככל האפשר.

© כל הזכויות שמורות לכושרות