סלרי

לסלרי כמה חלקים: שורש, גבעולים (קלחים) ועלים, דינם של כל אחד מהם שונה:

גבעולים וקלחים - על אף שעלי הסלרי נגועים בחרקים רבים - את גבעולי הסלרי אפשר לנקות: יש לשטוף את הגבעול ביסודיות תוך שפשוף של הגבעול, כולל החריץ שלאורכו.

שורש סלרי - שורש הסלרי אינו מוחזק כנגוע בחרקים ואינו מחויב בבדיקה. כדי לשלול מקרים חריגים טוב להתבונן בעת וקילוף והחיתוך, ולהסיר מקומות נקובים או רקובים שעלולים להעיד על נגיעות. 

עלי סלרי - ככל ירק עלים, עלי הסלרי נגועים במיני חרקים שונים, חלקם אינם יורדים בשטיפה, וכדי לבודקם נדרשת בקיאות לזהותם ולהסירם. בבדיקות שביצענו נמצא כי בעונות מסוימות כמעט בכל חבילת סלרי שאינו מפוקח  ישנם כ-40 חרקים, רבים מהם נותרים גם לאחר שטיפה טובה (אפשר לצפות בתוצאות לדוגמא בקישור זה). משום כך הכריעו פוסקי הדור שעל מי שאינו מומחה בכך להשתמש אך ורק בירקות מפוקחים המכונים בפי כל 'גוש קטיף'. להרחבה בענין זה ראו ערך 'ירקות עלים'.

כאשר עושים שימוש בירק מפוקח - יש להדגיש כמה נקודות:

א. יש לשים לב היטב לכיתוב שעל גבי האריזה, ישנן אריזות מגידול רגיל שמשווקות כאילו הן מגידול מפוקח, מונחות בחנות ליד הירק המפוקח, לעיתים רשום עליהם 'נבדק', עם סמל של מיקרוסקופ וכדומה, ולעיתים ישנה אפילו חותמת כשרות אלא שתחת החותמת מצוין בכתב קטן שהכשרות מפקחת על נושא התרומות והמעשרות בלבד. אין לרכוש אלא ירק שעליו מפורש שהוא מגידול מיוחד מפוקח מחרקים. 

ב. ירקות עלים מפוקחים מאושרים לשיווק כאשר עליהם מספר מועט של חרקים שעתידים לרדת בשטיפה. משום כך חובה לבצע בקפידה את הוראות השטיפה הכתובות על גבי האריזה: להפריד את הגבעולים המרכזיים, להשרות במי סבון (חצי כפית סבון לליטר מים) למשך 3 דקות, ולשטוף כל גבעול תחת זרם מים חזק. זו אינה המלצה מחמירה אלא חובה גמורה, שהנמנע מלבצעה עלול לאכול חרקים בסבירות גבוהה.

ג. לצערנו חלק מן החברות המשווקות כמפוקחות אינן עומדות בתקני הרבנות הראשית לישראל, והוראות השטיפה שעל האריזה אינן מספיקות כדי להבטיח את נקיון הירק. אפשר להתרשם מתוצאות בדיקות הירק בחברות שונות שנאלצנו שלא להמליץ עליהן בקישור זה.  תוכלו לצפות ברשימת החברות שנמצאו נקיות, ובהוראות השטיפה לחברות המפוקחות שאינן ברשימה בקישור זה

לטחינה - לדעת רבים גם לצורך טחינת הירק ישנה חובה להשתמש בירק מפוקח מחרקים, מפני ש'אסור לבטל איסור לכתחילה', ומשום שפעמים רבות הטחינה אינה דקה מספיק והחרקים עלולים להשאר שלימים גם לאחריה.

הנוהגים כמקילים להשתמש לצורך זה בעלים שאינם מפוקחים מחרקים - ישרו תחילה את העלים במי סבון 3 דקות, ישטפו אותם באופן יסודי תחת זרם מים, ויחזרו על הפעולות הללו 3 פעמים. לאחר מכן יטחנו את העלים בטחינה דקה ככל האפשר.

© כל הזכויות שמורות לכושרות