וניל (מקל)

מעת קטיף התרמילים ועד לסיום תהליך הייבוש ושיווקם עוברת למעלה משנה. בתקופה זו עלולים לחדור לתרמילים חרקי מחסן שונים. 

יש להתבונן בתרמילים ולבדוק האם ישנם קורים, חורים, פירורים לפני השימוש. במידה ואין בהם סימני נגיעות אפשר להשתמש בהם.

אם מתגלים בהם סימני נגיעות ישנו קושי לנקות את התרמילים ואין להשתמש בהם בשלימותם, אלא יש לחצות אותם, להסיר את הגרעינים ולבודקם מתולעים, לאחר מכן אפשר להשתמש בהם.

© כל הזכויות שמורות לכושרות