שזיף

שזיף מהשווקים (מגידול חקלאי מסודר) - בדרך כלל נקי ואין צורך לבודקו מחרקים. כדי לשלול נגיעות חריגה מומלץ להתבונן בעת השטיפה, החיתוך והאכילה. במידה ומוצאים אזור רך או רקוב יש לחתוך ולבדוק את אותו המקום.

בשזיפים שגדלו בגינה (ללא ריסוס מסודר) - הנגיעות מצויה. מסימני הנגיעות: עקיצות על גבי קליפת פרי, מקומות רכים, או תולעים לבנות בתוך הפרי. פירות אלו יש לאכול בזהירות רבה. לפני האכילה, יש לחתוך את הפרי לשניים ולבדוק שאין חרקים מסביב לגלעין.

 הערה:


לעיתים נוצרים כעין עיגולים לבנים מסביב לגלעין, הם אינם סימן לנגיעות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות