לוביא

המילה לוביא / רוביא - משמשת לעיתים למיני קטניות שונים, לחצו על המין המבוקש:

© כל הזכויות שמורות לכושרות