פלפל חריף מיובש (שלם)

פלפל חריף בדרך כלל נקי מחרקים. אולם במהלך הייבוש והאחסון עלולים לחדור אליו חרקי מחסן שונים: תולעים, או חרקים חומים קטנים (גרגיר שומשום). 

בשימוש בכמות קטנה - יש להתבונן על הפלפלים לפני השימוש ולוודא שאין בהם כל חריג.

בשימוש בכמות גדולה - יש לנער את הפלפלים במסננת ולהתבונן בפירורים הנושרים דרכה. במידה ונמצאו חרקים יש להמנע מלהשתמש בתכולת אריזה זו מחמת הקושי הגדול להסיר את החרקים מבין כפלי הפלפלים ובתוכם. 

 הערות:


  1. את הניעור והברירה מומלץ לבצע מעל משטח כתום או תכלת, צבעם מנוגד לצבע החרקים ועליהם הם ניכרים ביתר קלות.
  2.  כדי להמנע מנגיעות יש להקפיד לרכוש סחורה טריה שתאריך ייצורה אינו רחוק. חורים, כרסומים ופירורים בתחתית השקית מהווים סימן לנגיעות. ולכן יש להתבונן היטב באריזה בשעת הקניה.  במידה ונמצאו קורים באריזה, מעיד הדבר על נגיעות בסבירות גבוהה, ויש להמנע מלרכוש אותה.  

© כל הזכויות שמורות לכושרות