תפוח עץ מיובש

התפוח עצמו מוחזק כנקי מחרקים, אך כשהוא מתוק ודביק הוא מהווה משיכה לחרקים וזבובים שונים שעלולים להדבק עליו. משום כך ראוי להתבונן ולוודא שלא דבוקים עליו חרקים חיצוניים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות