שוקולד

שוקולד מוחזק כנקי ואין בו חשש לחרקים.

במקרים נדירים, בשוקולד שאוחסן זמן רב במקום טחוב, חם  או לח - מתפתחים חרקים. במקרים אלו יש להתבונן מעט בשוקולד, ולוודא שאין בו חורים, פירורים, או תולעים לבנות שחדרו לתוכו, על גביו או בחריצים שיש בין הקוביות. 

© כל הזכויות שמורות לכושרות