קמח נקי מחרקים

על מנת להקל על הצרכנים ישנן חברות המשווקות קמח שעבר ניפוי והוא נקי מחרקים. כדי שלא יתפתחו תולעים בקמח לאחר האריזה ישנן ארבע שיטות:

שקית אטומה - את הקמח המנופה אורזים באריזה המלאה בגז מיוחד שמונע את התפתחות החרקים. בקמח זה ניתן להשתמש ללא ניפוי גם אם אוחסן זמן רב בחוץ ובתנאי שהאריזה אטומה לחלוטין (אפשר לוודא זאת כשלוחצים על האריזה ובודקים שלא יוצא ממנה אויר). האם האריזה אינה אטומה לחלוטין דין הקמח כקמח רגיל הטעון ניפוי.

לאחר שנפתחה האריזה יש לשומרה בקירור, ובמידה והיתה למעלה מ24 שעות מחוץ לקירור - יש לנפות את הקמח.

ואקום - בשיטה זו לאחר ניפוי הקמח מרוקנים את האויר מהאריזה. היעדר החמצן באריזה אינו מאפשר לחרקים להתרבות בקמח. קמח זה נחשב כנקי מחרקים כל עוד אריזת הואקום תקינה, אם יש אוויר בשקית - דינו כקמח רגיל הטעון ניפוי. 

לאחר שנפתחה האריזה יש לשומרה בקירור, ובמידה והיתה למעלה מ24 שעות מחוץ לקירור - יש לנפות את הקמח.

קירור - בטמפרטורות נמוכות החרקים אינם יכולים להתרבות, על כך מסתמכות החברות שלאחר הניפוי שומרות את הקמח בקירור. קמח זה נחשב לנקי בתנאי שהוא לא שהה 24 שעות מחוץ למקרר. (מבדיקות שערכנו לא מצאנו תקלות בנושא זה, הקמח מובל בקירור ומוכנס תוך זמן קצר למקרר בחנות). אם הקמח שהה מחוץ לקירור יותר מ24 שעות - דינו כקמח רגיל הטעון ניפוי.

 

קמח שנטחן באותו יום - -בחנויות טבע נמכר "קמח שנטחן באותו יום". עובדה זו אינה מספיקה כדי להעיד על נקיון הקמח, משום שעל אף שהוא טרי עלולים להיות בו חרקים שהתערבו בצינורות הקמח. אם מצליחים לוודא שהוא באמת נטחן באותו יום, ניתן להסתפק בבדיקת מדגם, כלומר: לנפות 3 כפיות קמח משלושה מקומות שונים בתוך השקית, ואם לא נמצאו חרקים מותר להשתמש בשאר האריזה ללא ניפוי.

 הערה:


בכל סוגי האריזות - לאחר הפתיחה יש לשמור את האריזה בקירור, במידה ושהתה למעלה מ24 שעות מחוץ לקירור - יש לנפות את הקמח כקמח רגיל.

© כל הזכויות שמורות לכושרות