קובו

פירות קובו מהשווקים שגדלו בגידול חקלאי מסודר - בדרך כלל נקיים ואין צורך לבודקם מחרקים. כדי לשלול נגיעות חריגה מומלץ להתבונן בעת השטיפה, החיתוך והאכילה ובמידה ונמצא אזור רך או רקוב יש לחתוך ולבדוק את אותו המקום.

בפירות קובו שגדלו בגינה ללא ריסוס מסודר - הנגיעות מצויה. מסימני הנגיעות: עקיצות על גבי קליפת פרי, מקומות רכים, או תולעים לבנות בתוך הפרי. פירות אלו יש לאכול בזהירות רבה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות