צנון/צנונית

הצנון והצנונית בדרך כלל נקיים מחרקים.

בעת הקילוף והחיתוך מומלץ להתבונן ולוודא שאין בהם חורים או מקומות רקובים שעלולים להעיד על נגיעות, במידה ונמצאו כאלו יש להסירם. תשומת לב יש להסב לאזור צמיחת העלים ולוודא שהוא נקי מחרקים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות