צלף

צלף נמכר בצנצנות מחו"ל כשהוא כבוש, הוא נקי מחרקים ואין צורך לבדוק אותו.

© כל הזכויות שמורות לכושרות