פטל שחור (Blackberry)

מבנה הפרי מאפשר מקומות מסתור רבים לחרקים, בפרט בין חלקי הפרי הדומים לגרגירים. אין דרך פשוטה לנקות ולבדוק את הפרי, ולכן יש להימנע מלהשתמש בו גם כאשר הוא נמכר קפוא וכתוב 'לבדוק לפני השימוש'.

אין לטחון פטל שעליו מסומן 'לטחינה בלבד', מחמת ביטול איסור לכתחילה, ומפני שבדרך כלל לא כל החרקים נטחנים. להרחבה ראו כאן

© כל הזכויות שמורות לכושרות