פומלה מיובשת/מסוכרת

הפומלה עצמה מוחזקת כנקיה מחרקים, אך כשפרי מתוק ודביק הוא מהווה משיכה לחרקים וזבובים שונים שעלולים להדבק עליו. משום כך ראוי להתבונן ולוודא שלא דבוקים עליו חרקים חיצוניים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות