ערמונים

הערמונים בדרך כלל נקיים מחרקים. אך בעת אחסון ממושך (הקטיף מתבצע פעם בשנה) עולה החשש לנגיעות חרקי מחסן.

בעת הקניה יש להתבונן בשקית, ולוודא שאין בתחתיתה פירורים שעלולים להעיד על נגיעות. אם קונים בתפזורת יש להתבונן בערמונים לפני הקניה.

בעת האכילה יש להסתכל על הערמונים באופן כללי. סימנים המעוררים חשד לנגיעות הם: חורים, כרסומים, פירורים או קורים. במידה ונמצאו סימנים אלו יש לבדוק את כל הערמונים שבאריזה. התולעים המצויות בערמונים ניכרות לעין בקלות, ולכן אפילו כאשר נמצאו תולעים מותר לאכול את הערמונים לאחר הסרתם. 

© כל הזכויות שמורות לכושרות