משמש

משמשים מגידול חקלאי מסודר (מהשווקים) - בדרך כלל נקיים מחרקים ואין צורך בבדיקה מיוחדת. בעת האכילה מומלץ להתבונן ולוודא שאין בפרי ממצאים חריגים: חלקים רכים בפרי עלולים להוות סימן לנגיעות, ובהם יש לנהוג ביתר זהירות. ראוי תמיד לחצות את המשמש לחצי, להוציא את הגלעין ולהתבונן בפרי לפני האכילה.

משמש מגינה פרטית (ללא טיפול וריסוס) - פעמים רבות נגוע ברימות וביצים של 'זבוב הפירות'. בדרך כלל ניתן לזהות את עקיצותיו של הזבוב על גבי קליפת הפרי. יש לאכול את המשמש בזהירות, ולפני האכילה לחתוך את הפרי לשנים ולבדוק האם ישנם תולעים לבנות בבשר הפרי מסביב לגרעין.

© כל הזכויות שמורות לכושרות