חמוציות טריות

חמוציות מגידול חקלאי מסודר (מהשווקים) - בדרך כלל נקיות מחרקים ואין צורך לבודקן. לפני האכילה טוב להתבונן על הפרי ולוודא שאין בו חלקים רכים או ממוסמסים שעלולים להעיד על נגיעות חריגה. במידה ונמצאו חלקים כאלו יש לנהוג בהם ביתר זהירות.

חמוציות מגינה פרטית (ללא ריסוסים מסודרים) - בפירות אלו מצויות רימות של זבוב הפירות, העוקץ את הפרי ומטיל את ביציו בתוכו. את מקום עקיצת הזבוב קשה מאוד לזהות על קליפת פרי, ומשום כך לפני האכילה יש לחתוך כל פרי לשנים, להוציא את הגרעין ולבדוק את הפרי היטב. חלקים רכים בפרי עלולים להוות סימן לנגיעות, ובהם יש לנהוג ביתר זהירות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות