חינה אדומה

מוצר זה בדרך כלל אינו נגוע בחרקים, ואינו טעון בדיקה. 

כדי להמנע מתקלות חריגות, בעת הרכישה יש ללחוץ על האריזה ולוודא שהיא אטומה ואוויר לא יוצא ממנה. ובעת הפתיחה יש להתבונן בתכולתה ולוודא שאין בה ממצאים חריגים (קורים, התגבשויות וכדומה).

כאשר רוכשים בתפזורת - יש להתבונן על טיב הסחורה בעת העברתה אל השקית. 

 הערה:


אחסון בתנאים שאינם נאותים עלול לגרום לנגיעות: אין לאחסן בשקית פתוחה, או במקום חם וחשוף לשמש, אלא בשקית או בצנצנת סגורה היטב המונחת במקום קריר ומאוורר.

© כל הזכויות שמורות לכושרות