הל (זרעים/גרגרים)

זרעי הל בדרך כלל נקיים, אך עלינו לוודא שאין ביניהם חרקים שונים (לא מצויה נגיעות בתוך הגרעינים עצמם). 

תחילה יש להתבונן באריזה, אם יש בה סימנים מחשידים: גרעינים דבוקים, אבקה, קורים, חוטים, חורים בשקית וכדומה - אין להשתמש בתכולתה. 

במידה ואין סימנים מחשידים באריזה יש לברור את הזרעים כדלהלן:

לשימוש בכמות קטנה - יש לפזר על כף היד ולהתבונן האם אין חרקים בין הזרעים, לאחר מכן אפשר להשתמש.

לשימוש בכמות גדולה - מומלץ לפני השימוש לנער את הזרעים במסננת, כך שהזרעים ישארו במסננת ובמידה וישנם חרקים הם יפלו דרכה, לאחר מכן יש להתבונן האם יש חרקים על המשטח, לפזר את הגרגירים על גבי המשטח ולברור ביניהם. 

 הערות:


כדי להמנע מנגיעות מראש, מומלץ לבדוק שהאריזה  אטומה לגמרי ולא יוצא ממנה אוויר כשלוחצים עליה.

כאשר קונים בתפזורת יש לשפוך לאט לאט לתוך השקית תוך כדי הסתכלות שאין בסחורה קורים, חוטים או גושים.

לאחר הבדיקה אפשר לשמור על הזרעים במקרר זמן רב, ואין צורך לשוב ולבודקם.

אחסון שאינו נאות עלול לגרום לנגיעות, לכן תמיד מומלץ שלא לאחסן את האבקה בשקית פתוחה, או במקום חם וחשוף לשמש, אלא בשקית או בצנצנת סגורה היטב המונחת במקום קריר ומאוורר.

© כל הזכויות שמורות לכושרות