גת

עלי הגת (קאת) נגועים מאד. על אף שרבים סבורים שכאשר הם משפשפים את העלים בין האצבעות הם מנקים אותם בכך - ספק גדול האם זה מועיל, ובפרט בעלים הצעירים (שאהובים יותר על לועסי הגת). 

על מנת לנקות את העלים - יש להשרותם במי סבון שלוש דקות, לשטוף היטב תחת זרם מים, ולאחר מכן יש לבדקם מול מקור אור חזק משני צדיהם, במידה ונמצאו נקודות לבנות על גבי העלים, או פסים בתוך העלים יש חשש שמדובר בחרקים. 

הנקיון הנ"ל אינו מבטיח לחלוטין את נקיון העלים, ועל אוכלי הגת כותב הרב רצאבי:  "וה' הטוב יכפר בעד, כי לכל העם בשגגה" (שולחן ערוך המקוצר חלק ד' עמ' ר"ל)

© כל הזכויות שמורות לכושרות